Schenken aan een goed doel

Iets schenken aan een goed doel is iets wat vrijwel iedereen weleens gedaan heeft. Nederlanders voelen zich vaak erg betrokken bij al dat geweld in de wereld, of het nu gaat om een natuurramp of een burgeroorlog. Zo was er de landelijke tv actie voor Haïti waar werkelijk iedere bekende Nederlander zich voor heeft ingezet en waarmee gelukkig veel geld is opgehaald. Naast het eenmalig geld overmaken kunt u goede doelen ook helpen via een automatische incasso of het doneren van geld via een deur aan deur collecte. Hieronder vindt u op categorie goede doelen die u kunt steunen op diverse manieren. Bekijk nauwkeurig welk goed doel het best bij u past en help.

Bekijk de goede doelen

Dierenwelzijn » Dierenwelzijn - Bekijk de relevante goede doelen Bekijken »
Gezondheid »Gezondheid - Bekijk de relevante goede doelen Bekijken »
kinderen » Kinderen en jongeren - Bekijk de relevante goede doelen Bekijken »
Kunstcultuur » Kunst en Cultuur - Bekijk de relevante goede doelen Bekijken »
mensenrechten »Mensenrechten - Bekijk de relevante goede doelen Bekijken »
kinderen » Natuur en Milieu - Bekijk de relevante goede doelen Bekijken »
ontwikkelingswerk » Ontwikkelingswerk - Bekijk de relevante goede doelen Bekijken »
noodhulp »Noodhulp - Bekijk de relevante goede doelen Bekijken »

Wat is een goed doel

Een goed doel is in veel gevallen een stichting die zich maatschappelijk in wil zetten met een bepaald doel voor ogen. Dit maatschappelijk doel wil de stichting onder de aandacht brengen. Een goed voorbeeld hiervan is Kika. Dit goede doel zet zich landelijk in voor kinderen met kanker. Naast hun website en het collecteren, zet Kika ook bekende Nederlanders in om zo het maatschappelijk belang nog meer onder de aandacht te brengen. Iedereen kan zichzelf aanmelden als vrijwilliger, om zo het goede doel in kwestie te helpen. Vrijwilligers kunnen helpen met collecteren, website onderhoud en nog veel meer.

In Nederland dient elk goed doel zich te houden aan de regels van het Centraal Bureau Fondsenwerving kortweg CBF. Het CBF houdt strenge controles en toezicht op alle goede doelen in Nederland. Zo mag een goed doel niet meer dan 25 procent van het geworven geld aan kosten voor fondsenwerving besteden.

Helaas zijn er ook zogenaamde ‘’goede doelen’’ die zich niet aan de regels wensen te houden. Deze stichtingen proberen vaak fiscale voordelen te halen uit het hebben van een goed doel. Consumentenprogramma’s Radar en Kassa! Besteden vaak aandacht aan deze malafide organisaties. Het CBF, FIN (Vereniging van Fondsen in Nederland) en de Belastingdienst houden deze malafide goede doelen zeer scherp in de gaten.

Doneren via automatische incasso

Tegenwoordig is het ook mogelijk om bij verschillende goede doelen automatisch een bepaald bedrag te storten, dit gaat aan de hand van een automatische incasso. Nadat u een formulier heeft ingevuld om het goede doel in kwestie te machtigen, zal er iedere maand het bepaalde bedrag worden afgeschreven van uw rekeningnummer. Op deze manier kunt u dus ook een goed doel van dienst zijn. Een van de goede doelen die hiermee begonnen is, is de Dierenbescherming, dankzij uw gift worden er dieren in nood geholpen. Naast de landelijke collectes en automatische incasso zijn er nog tal van mogelijkheden om een goed doel te steunen, informeer hiervoor ten alle tijden het goede doel in kwestie.

Doneren via landelijke collecte

Er zijn veel verschillende manieren om iets te schenken aan een goed doel, zoals bijvoorbeeld aan een collectant. Ieder jaar verschijnen er verschillende goede doelen aan huisdeuren. Een van de bekendste landelijke collectes is die van het KWF oftewel het Koningin Wilhelmina Fonds voor de Nederlandse Kankerbestrijding. De naam komt voort uit het Nationaal Geschenk wat Hare Majesteit Koningin Wilhelmina destijds ontving bij haar Gouden regeringsjubileum. Naast het KWF is er ook een jongerenafdeling genaamd Fight Cancer, die zich meer richt op jongeren in de strijd tegen deze verschrikkelijke ziekte. Ruim 80 procent van het budget gaat naar wetenschappelijk onderzoek en dankzij alle gulle giften die het KWF jaarlijks langs de deuren ophaalt, krijgt men de mogelijkheid goed onderzoek te verrichten naar deze slopende ziekte.